MOBIFEST door VSV

De VSV zet zich in voor een veiliger verkeer

Via educatie en sensibilisering streeft de VSV naar een systeem met zo weinig mogelijk ongevallen, zonder het mobiliteitsaspect uit het oog te verliezen. We vervullen ook een trekkende rol in de kamer educatie en sensibilisering van het Vlaams Huis voor Verkeersveiligheid.

Hoe?

De VSV is ervan overtuigd dat educatie en sensibilisering een cruciaal onderdeel vormen van elk beleid, ook van het verkeers- en mobiliteitsbeleid. Door doelgroepgerichte levenslange educatie aan te bieden aan zowel verkeers- en mobiliteitsprofessionals als weggebruikers, verbeteren we de kennis, vaardigheden en attitudes op het vlak van verkeer en mobiliteit.

Bij decreet opgericht

We zoeken steeds naar de meest efficiënte en effectieve manier om dat te doen, baseren ons op wetenschappelijk inzichten en werken samen met alle relevante partners. We gebruiken ons gezond verstand en gaan pragmatisch te werk. De VSV werd in 1990 bij decreet opgericht door het Vlaams Parlement en voert projecten uit in opdracht van de Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Vlaanderen moet een Europese topregio worden op vlak van veilig verkeer.

– Eddy Klynen, coördinator VSV

 

 

×
Deze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Meer informatie
Alle cookies aanvaarden
Voorkeuren bewaren Terug