Vandaag geven 1.130 kleuter- en lagere scholen in Vlaanderen, samen goed voor bijna 300.000 leerlingen, het startschot voor de verkeersveiligheidsactie Helm Op Fluo Top. Met Helm Op Fluo Top wil de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) kinderen op een leuke manier stimuleren om fluokledij en een fietshelm te dragen in het verkeer. Helm Op Fluo Top is een initiatief van de VSV in samenwerking met de Vlaamse overheid, ZOO Antwerpen, Planckendael, Serpentarium Blankenberge en IJsboerke.

1 op 3 jonge verkeersslachtoffers op weg naar school

Onderzoek wijst uit dat gemiddeld één op drie (34,8%) kinderen tussen 3 en 11 jaar die in Vlaanderen het slachtoffer worden van een verkeersongeval, op weg zijn van of naar de school.1  Kinderen die te voet of per fiets naar school komen, zijn daarbij zeker in de donkere wintermaanden extra kwetsbaar. In het (schemer)duister bestaat immers het risico dat autobestuurders hen te laat opmerken. Met Helm Op Fluo Top wil de VSV deze kwetsbare groep aanzetten om een fluohesje en een fietshelm te dragen, en op die manier hun veiligheid in het verkeer vergroten.

Fluohesjes met reflecterende stroken zorgen er voor dat kinderen in het donker tot op 150 meter ver zichtbaar zijn voor aankomende auto’s. Met donkere kleren reikt de zichtbaarheid slechts tot 20 meter, met lichte kleren tot op 50 meter. Een automobilist die 50 km/u rijdt, heeft 26 meter nodig om te stoppen en kan dus niet tijdig stilstaan als een kind in donkere kleren de weg oversteekt…

Een fietshelm vermindert het risico op ernstige hoofdletsels bij een ongeval met meer dan 40%, en op hersenletsels met meer dan 50%. Zeker voor jonge fietsers is een fietshelm sterk aan te raden: uit Nederlands onderzoek blijkt dat hoofd- of hersenletsels bij fietsongevallen naar verhouding het vaakst voorkomen bij kinderen en jongeren, en dat dergelijke letsels meestal het gevolg zijn van ongevallen zonder betrokkenheid van een motorvoertuig.2

Veiligheid essentieel in woon-schoolverkeer

Helm Op Fluo Top maakt schoolkinderen dus vertrouwd met een paar essentiële veiligheidsprincipes. De veiligheid op weg van en naar de school hangt echter ook nog van andere factoren af, bijvoorbeeld de beschikbaarheid van voetgangers- en fietsroutes die zoveel mogelijk gescheiden zijn van het gemotoriseerde verkeer, snelheidsbeperkingen en aangepaste infrastructuur op plaatsen waar veel kinderen komen, en strikt toezicht op het naleven van de verkeersregels.

‘Verkeersveiligheid ligt me na aan het hart. Ik zet in op infrastructuur en een kordate handhaving, maar ook op sensibiliseringsacties want jong geleerd is oud gedaan’, zegt minister Weyts. ‘Wie opvalt in het verkeer, denkt aan de eigen veiligheid en aan die van andere weggebruikers. Ik wil kinderen positief stimuleren om een fluo hesje en fietshelm te dragen en hen daarvoor belonen.’

Ook belangrijk voor middelbare scholen

Uit verschillende steekproeven blijkt dat heel wat leerlingen elke dag naar school fietsen zonder voor- of achterlicht. Ook een fluohesje is niet zo populair. Daarom organiseert vrijwilligersorganisatie XIU vzw deze week een actie rond zichtbaarheid in het verkeer. Dat doet ze in samenwerking met 170 middelbare scholen. Fietsers zijn tijdens de donkere wintermaanden namelijk extra kwetsbaar.

De 170 deelnemende middelbare scholen gaan deze week leerlingen die met de fiets naar school komen, aansporen om zich goed zichtbaar te maken in het verkeer. “Door gelijktijdig in zoveel scholen actie te voeren, willen we de jongeren het gevoel geven dat ze niet de enigen zijn die een fluohesje dragen”, legt Pascal Laevens van XIU vzw uit. “Het puberbrein is namelijk onderhevig aan groepsdruk. Door die groepsdruk te verminderen, hopen we dat jongeren zich meer zichtbaar zullen maken in het verkeer.”

De actie richt zich bovendien bewust op middelbare scholieren, vertelt Laevens. “Op die leeftijd begeven de leerlingen zich al erg zelfstandig in het verkeer. Ze zijn veel meer alleen op de baan dan leerlingen uit het kleuter- of lager onderwijs. Daarom richten wij ons specifiek op jongeren uit het secundair onderwijs.”

1 op 5 fietst zonder licht
Dat sensibiliseringsacties rond zichtbaarheid in het verkeer nodig zijn, blijkt ook uit cijfers van Het Nieuwsblad. Uit een uitgebreide telling van de krant bij ongeveer 4.000 fietsers op 20 locaties in Vlaanderen, blijkt namelijk dat 1 op de 5 leerlingen elke dag naar school rijdt zonder voor- of achterlicht. Dat zijn verontrustende cijfers, vindt ook minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). “Controles zijn daarom erg belangrijk”, zegt hij aan Het Nieuwsblad. “Kinderen moet beseffen dat de pakkans hoog is.”

De meeste politiezones plannen daarom vanaf vandaag – de eerste schooldag na de herfstvakantie – strenger op te treden. Wie betrapt wordt, krijgt meteen een boete van 55 euro aangesmeerd. Slechts in een aantal zones blijft het deze week nog bij een waarschuwing.

Bron: De Redactie