Begin januari kondigde de lokale politie Neteland aan dat ze een basiscursus over de verkeersregels aan vluchtelingen zouden geven. In de cursus ontdekken asielzoekers wat de belangrijkste verkeersborden zijn en leren ze aan welke kant van de weg ze moeten fietsen. Zo laten we hen onder meer kennismaken met het driehoekige gevarenbord, wat links en wat rechts is en waar fietsers en voetgangers in het verkeer thuishoren.

We hebben al eens meegemaakt dat een asielzoeker met zijn fiets aan de verkeerde kant van de baan aan het fietsen was, zegt politiecommissaris Dirk Janssens.

De cursus is bedoeld voor vluchtelingen die voor een langere tijd in de politiezone verblijven. De basiscursus zal doorgaan in het verkeerseducatief centrum in Herentals.

Donderdag 7 april was het dan zo ver. Een veertigtal vluchtelingen kregen verkeersles in het verkeerspark in Herentals. De politieagenten leerden de vluchtelingen wat hun rol als fietser en voetganger in het verkeer is en hoe ze zich moeten gedragen. Tijdens een theorieles maakten de deelnemers kennis met de regels, nadien mochten ze alles toepassen in de praktijk.

Heel nuttig, want ik ken niets van die verkeersregels hier. In Syrië kennen we geen witte lijnen op de weg en hier in België staat het er vol van. Op den duur weet je niet meer waar je moet fietsen, lacht ‘leerling’ Tallad Mulamad (37).

Mieke Rome, verkeersconsulente bij de politiezone Neteland, legt uit dat het OCMW van Herentals de voorbije tijd heel wat vragen binnen kreeg over hoe onze verkeersregels in elkaar zitten. Het was voor de mensen allemaal te onduidelijk en dat is begrijpelijk. Je hebt verschillende fietspaden, met een bord of belijning, en dan heb je ook nog eens fietssuggestiestroken. Bovendien zijn er ook nog eens verschillen in het verlenen van voorrang. Voor de gewone burgers is het al niet simpel, maar voor asielzoekers is het helemaal een kluwen.

Ook het OCMW van Haacht hield op 7 april voor het eerst een fietscursus voor vluchtelingen. Zeven van de 35 asielzoekers die Haacht momenteel onderdak biedt, namen deel aan de fietscursus. VSV-vrijwilliger René Cornelis maakte de cursisten tijdens een korte stoomcursus wegwijs in de Belgische fietswegcode.

Onder meer over de voorrangsregels op een rotonde en het bestaan van een tweerichtingsfietspad hadden deze mannen nog nooit gehoord. Ook het feit dat fietsers hier in Haacht aan bepaalde kruispunten al door het rode verkeerslicht mogen rijden om rechtsaf te draaien, kreeg bijzondere aandacht.

Onder begeleiding van enkele vrijwilligers waagden de deelnemers zich op een vooraf uitgestippeld parcours aan een voorzichtig ritje doorheen het centrum. Het praktische deel van het examen gebeurt naar analogie van het fietsexamen dat ook de Haachtse scholieren afleggen.

Het Grote Fietsexamen is een praktijkexamen waarin we testen of de kinderen uit het zesde leerjaar klaar zijn om veilig en zelfstandig in het verkeer te fietsen.

De FietSOmeter is een praktijkexamen in het echte verkeer waarmee je kunt testen of je leerlingen van het eerste middelbaar veilig in groep kunnen fietsen.

Bronnen:

  • Artikel HLN “Politie geeft verkeersles aan vluchtelingen”
  • Artikel HLN “Bij ons geen witte lijnen op de weg”
  • Artikel HLN “Politie geeft vluchtelingen fietsles”
  • Artikel HLN “Rechts rijden? Dat kende ik nog niet”