De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) zal vanaf 1 januari 2017 instaan voor verkeerseducatie en voorlichtingsacties in secundaire scholen. De federale Wegpolitie krijgt zo meer ruimte om zich te concentreren op haar eigen kerntaken, zo maakt de VSV maandag bekend. Vanaf 1 september 2016 zal de federale Wegpolitie niet langer instaan voor verkeerseducatie op scholen. Alle activiteiten van de Cel Educatie en Preventie (CEP) worden op 31 augustus stopgezet, om meer ruimte te maken voor de kerntaken van de politie, zoals een kordate controle op de naleving van de verkeersregels. “We verhogen de slagkracht van de geïntegreerde politie op het terrein”, zegt Koen Ricour, waarnemend directeur van de federale Wegpolitie. “De werkingscapaciteit en middelen die door de afschaffing van de CEP vrijkomen, zullen integraal worden gebruikt om de werking van de Wegpolitie op het terrein te versterken. Het grootste deel gaat naar de verkeersposten”.

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde staat klaar om de rol van de federale Wegpolitie over te nemen. Scholen, politiezones, bedrijven en verenigingen die voorlichtingsacties willen organiseren, kunnen voortaan terecht bij de VSV en andere verkeersveiligheidsorganisaties.

De VSV breidt het eigen aanbod en arsenaal voor secundaire scholen ook uit om die rol goed te kunnen overnemen. Zo komen er extra workshops en bijkomende sensibiliserende acties. De VSV neemt ook de tuimelwagen van de politie over, om het nut van een veiligheidsgordel proefondervindelijk aan te tonen.

Om het wegvallend aanbod van de federale Wegpolitie in het secundair onderwijs te compenseren, zal de VSV vanaf 1 januari 2017 alle gemeenten en scholengroepen in Vlaanderen de mogelijkheid bieden om per graad een verkeersweek te bestellen. Dit vormingspakket kost 1.000 euro.

De VSV zal dit aanbod realiseren met een team van zes professionele lesgevers, twee startbaners en vijf VSV-vrijwilligers. “Per schooljaar kunnen op die manier 42.000 leerlingen uit het secundair onderwijs een vormingspakket van 3 lesuren volgen. De vormingen worden volgens de regels van de kunst ingevuld met onder andere een verkeersquiz, een tuimelwagen en Virtual Reality-brillen om de risico’s van de dode hoek aanschouwelijk te maken.”

Bron: Metro