In 2016 heeft het verkeer in Vlaanderen het leven gekost aan 320 mensen, ten opzichte van 378 dodelijke slachtoffers in 2015. Die cijfers worden voorgesteld op het Vlaams Congres Verkeersveiligheid. Het aantal verkeersdoden in Vlaanderen was sinds 2012 aan het stagneren en steeg in 2014 zelfs tot ‘de schande van de 400’. Nu is 2016 na 2015 het tweede jaar op rij waarin de cijfers weer duidelijk dalen. ‘Dit is een aanmoediging om resoluut verder te gaan op de ingeslagen weg’, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. ‘Ik krijg een shitload aan shitmails als ik de lat voor het rijexamen hoger leg of wanneer ik de snelheid buiten de bebouwde kom op 70 km/u leg. Maar als dat beleid bijdraagt tot ook maar een enkele verkeersdode minder, dan is het mij dat zeker waard’.

2016: gunstige evolutie

Volgens de nieuwste cijfers van het BIVV werden vorig jaar in Vlaanderen 266 doden ter plaatse geregistreerd, of 46 minder dan het jaar voordien.1 Dit stemt overeen met een daling van -15%. Het is sinds 2012 geleden dat er zo’n sterke daling werd opgetekend. Op basis van deze cijfers raamt het BIVV het definitieve aantal verkeersdoden (‘doden 30 dagen’) voor 2016 in Vlaanderen op ongeveer 320. Dat cijfer omvat ook de slachtoffers die pas later aan hun verwondingen zijn bezweken. Het cijfer ligt nog een eind verwijderd van de Vlaamse doelstelling voor 2020, namelijk maximum 200 verkeersdoden (zie Figuur 1). Om die doelstelling te halen, zou het aantal verkeersdoden de komende

Het aantal gewonden (31.473) is in 2016 eveneens gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar (-1,7%), terwijl het aantal letselongevallen stagneerde (24.807, -0,4% ten opzichte van 2015). Ondanks die quasi-stagnatie behaalt Vlaanderen wel een nieuw laagterecord voor alle ongevalsindicatoren.

Cijfers per provincie en volgens type weggebruiker

Het aantal doden ter plaatse daalde in alle Vlaamse provincies, met uitzondering van West-Vlaanderen, waar het dodental stagneerde (+0). In Limburg (-15), Vlaams-Brabant (-13) en Oost-Vlaanderen (-13) is de afname het duidelijkst, maar ook in Antwerpen (-5) is er een daling. Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant noteren een nieuw laagterecord. Bij ongevallen met lichte vrachtwagens (-16) en bij motorrijders (-15) is de daling het sterkst. Ook bij inzittenden van personenwagens (-8), voetgangers (-6), bromfietsers (-5) en fietsers (-4) daalt het dodental. Enkel bij ongevallen met vrachtwagens vielen er in 2016 aanzienlijk meer doden dan in 2015 (+11).

Het aantal letselongevallen daalde in West-Vlaanderen (-4,0%), Vlaams-Brabant (-2,3%), Limburg (-1,6%) en Oost-Vlaanderen (-1,1%), maar steeg aanzienlijk in de provincie Antwerpen (+4,7%). Bij fietsers (+2,2%) en lichte vrachtwagens (+2,1%) is de stijging het sterkst. Bij vrachtwagens (+1,0%) is er een lichtere stijging, terwijl het aantal letselongevallen met voetgangers (+0,8%) en personenwagens (-0,6%) amper evolueerde. Motorrijders (-3,1%) en vooral bromfietsers (-5,2%) waren vorig jaar beduidend minder in ongevallen betrokken dan in 2015, aldus het BIVV.

Tijd om in te grijpen

‘Ik werd bij mijn aantreden als minister in 2014 geconfronteerd met een stijging van het aantal verkeersdoden: de schande van de 400 doden op 1 jaar tijd’, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

We zijn nu opnieuw op de goede weg, met 378 doden in 2015 en 320 doden in 2016. We moeten blijven strijden tegen dit onaanvaardbaar hoge aantal verkeersdoden.

‘Het laaghangend fruit is geplukt, nu moeten we structurele en onpopulaire maatregelen durven nemen. Daarom leggen we de lat hoger in de rijopleiding, die dit jaar aangescherpt wordt. Daarom hebben we ook dit jaar de snelheidsnorm buiten de bebouwde kom op 70 km/u  gelegd. En daarom blijven we investeren in meer controles. Dat is natuurlijk niet populair: ik krijg bij dat soort beslissingen telkens een shitload aan shitmails. Maar het is mijn verdomde plicht om alles uit de kast te halen’.

De inspanningen van alle verschillende actoren en beleidsniveaus moeten optimaal op elkaar afgestemd worden. ‘Samenwerking’ is dan ook het centrale thema op de vijftiende editie van het Vlaams Congres Verkeersveiligheid dat de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) vandaag in Brugge organiseert. Op het congres worden onder meer rijden onder invloed, smartphonegebruik bij fietsers, de snelheidsproblematiek, het verkeersgedrag van jongeren en de plannen voor de nieuwe rijopleiding belicht.

‘Brugge is fier gaststad te mogen zijn van het 15de Vlaams Congres Verkeersveiligheid. Verkeersveiligheid is prioritair voor dit stadsbestuur en ook de reden voor het afsluiten van een SAVE-Charter rond verkeersveiligheid. Met dit congres onderstrepen we onze ambities om dagelijks en met al onze mogelijkheden werk te maken van een verkeersveilige stad’, aldus burgemeester Renaat Landuyt.

Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs 2017

Het congres sluit af met de uitreiking van de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs 2017. Die prijs bekroont vernieuwende projecten die bijdragen aan de verkeersveiligheid in een buurt, bedrijf, school, vereniging of gemeente. Er zijn 3 genomineerden: het Charter Werftransport voor een leefbare en veilige omgeving tijdens bouw- en wegenwerken (een project van de Stad Kortrijk, de Bouwunie en de Confederatie Bouw), de Fietsstratenroute voor veilig woon-schoolverkeer (een project van de gemeenten Sint-Katelijne-Waver en Bonheiden), en het sensibiliserende theaterstuk Fractie van een seconde (een initiatief van twee ervaringsdeskundigen, de ene verkeersslachtoffer en zo goed als volledig verlamd, de andere verpleegkundige op een spoeddienst). Rond 16.30 uur is de winnaar bekend.

Lees de volledige verkeersveiligheidsbarometer voor 2016.

Bron: Veilig Verkeer