Een theatervoorstelling die tegelijk geestig, emotioneel en confronterend is, dat is “Een fractie van een seconde”, waarin twee acteurs vertellen uit hun eigen ervaringen. De ene is verpleger bij de MUG, de ander wàs verpleger, tot een verkeersongeluk hem verlamde en een einde maakte aan die carrière.

Bekijk de video van “Een fractie van een seconde”.

Educatieve Theaterproductie
Het verkeer is een soort jungle waarin wij als een naïeve Mowgli rondwandelen, met misplaatst vertrouwen, een vals veilig gevoel.

Een verkeersongeval overkomt je in een fractie van een seconde. Dat lot trof ook Rudy Claeys in 2003. Ondanks een tetraplegie, zit Rudy op de planken als acteur in ‘Fractie van een seconde’, een energieke theatervoorstelling waarin jonge mensen direct aangesproken worden over ‘wat er in het verkeer allemaal fout kan gaan’! Zijn mede- en tegenspeler is Stef Vanlee, die met ruim 18 jaar ervaring op de spoeddienst en bij de MUG, het thema langs de andere hoek kent. Stef vertelt over zijn interventies als verpleger bij de MUG, soms spectaculair maar ook aangrijpend.

Vanuit hun ervaringen gaan ze, creatief en met veel humor, de argeloosheid van de jongeren in het vaak waanzinnige verkeer te lijf. Doordenkers, zonder het vingertje omhoog, maken jongeren bewust door statistieken een gevoel te geven. ‘Fractie van een seconde’ is een totaalverhaal (muziek & lied, humor, videoclips, emoties, … nabespreking) gericht op de derde graad secundair. De doelgroep die straks actief in het verkeer komt als nieuwe chauffeur. De jongeren die hoger risicogedrag vertonen én in de groep verkeersslachtoffers te hoog scoren, als kwetsbare voetganger, fietser, bromfietser, automobilist of passagier…

Met medewerking van
‘Fractie van een seconde’ is een originele en authentieke, educatieve theatervoorstelling gemaakt onder supervisie van VZW Rondpunt, met de steun van de Vlaamse Overheid, provincie Antwerpen, Fonds Filliers, Fonds Emilie Leus en VZW Rondpunt.

Bron: De Redactie

Bron: Website “Een fractie van een seconde”