PERSBERICHT – 13 april 2016

In september 2016 gaat de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) van start met een vrijwilligersnetwerk voor veilig verkeer. Momenteel is de VSV volop bezig met het werven van vrijwilligers die binnen hun eigen tijd en interesses mee werk willen maken van veilig verkeer in Vlaanderen. Een steentje bijdragen kan bijvoorbeeld door informatiesessies of workshops rond verkeersveiligheid te geven, of sensibiliserende verkeersveiligheidsacties op te zetten.

Naargelang hun mogelijkheden en interesses kunnen VSV-vrijwilligers zich inzetten als netwerkvrijwilliger, vormende vrijwilliger of sensibiliserende vrijwilliger.

Wat doet een netwerkvrijwilliger?

Een netwerkvrijwilliger staat lokaal en/of regionaal in voor de contacten met basisscholen, secundaire scholen en verenigingen. Hij zorgt er voor dat de scholen en de verenigingen in zijn werkingsgebied op de hoogte zijn van het aanbod van de VSV inzake veilig verkeer, en stimuleert die doelgroepen om werk te maken van meer verkeersveiligheid. Dat doet hij door regelmatig langs te gaan bij ‘zijn’ scholen en verenigingen.

Wat doet een vormende vrijwilliger?

Een vormende vrijwilliger geeft inhoudelijk laagdrempelige workshops en vormingen van een tweetal uur over bepaalde verkeersveiligheidsthema’s, bijvoorbeeld rond rijden onder invloed, overdreven snelheid en gordeldracht (diepgaande inhoudelijke vorming laten we aan professionals). Die workshops biedt de VSV aan via sociaal-culturele verenigingen, scholen, politiezones en bedrijven. De VSV werkt de vormingspakketten uit en zorgt voor de opleiding van de vormende vrijwilligers.

Wat doet een sensibiliserende vrijwilliger?

Een sensibiliserende vrijwilliger sensibiliseert op evenementen op een interactieve manier naar het grote publiek over thema’s als snelheid, gordeldracht en rijden onder invloed. Met communicatiemiddelen zoals folders, affiches, een tuimelwagen, een promillebril, een virtual reality-ervaring over de dode hoek en een crashtest legt de sensibiliserende vrijwilliger de weggebruikers uit welke verantwoordelijkheid zij hebben op het vlak van verkeersveiligheid en welke impact hun gedrag in het verkeer kan hebben op andere weggebruikers.

Op dit moment telt de VSV al een kern van een dertigtal vrijwilligers. Eén van hen is Koen Verbraecken, chauffeursmentor bij een transportfirma. ‘Verkeersveiligheid is voor ons een dagelijkse prioriteit, en die ervaringen wil ik graag delen als vrijwilliger’, aldus Koen. Wie zich net als Koen wil aansluiten bij de groeiende groep vrijwilligers voor veilig verkeer, kan daarvoor terecht op www.VSVvrijwilligers.be. Op zaterdag 30 april en zaterdag 28 mei 2016 organiseert de VSV infomomenten voor kandidaat-vrijwilligers. De infomomenten lopen telkens van 10.00 tot 12.30 uur in het VSV-café, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.

Praktisch

Iedereen die interesse heeft om zich in Vlaanderen als vrijwilliger in te zetten voor verkeersveiligheid kan zich kandidaat stellen op www.VSVvrijwilligers.be. Een steentje bijdragen kan op verschillende manieren: sensibiliserende acties organiseren, educatieve workshops geven, lokale verenigingen of scholen ondersteunen inzake verkeersveiligheid…

Op zaterdag 30 april en zaterdag 28 mei 2016 organiseert de VSV infomomenten voor kandidaat-vrijwilligers. De infomomenten lopen telkens van 10.00 tot 12.30 uur in het VSV-café, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.
Meer info: www.VSVvrijwilligers.be.

Perscontact
Werner De Dobbeleer
Woordvoerder VSV
0477 20 62 28
werner.dedobbeleer@vsv.be

Jeroen Tiebout
Woordvoerder Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts
0477 99 80 88
Jeroen.tiebout@vlaanderen.be

Over de VSV
De VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) is hét Vlaamse vormingscentrum over verkeer en mobiliteit dat wil bijdragen aan een duurzame en veilige samenleving door mensen kennis en inzicht bij te brengen in de verkeerskunde. Ze realiseert dat met een open geest, op een praktische en duurzame manier, en door met alle mogelijke partners samen te werken. De VSV werd per decreet opgericht door het Vlaams Parlement en voert projecten uit in opdracht van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Over het Beleidsdomein MOW
Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken vormt samen met twee intern verzelfstandigde agentschappen – het Agentschap Wegen en Verkeer en het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust – het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken. Samen met de extern verzelfstandigde agentschappen De Lijn, De Scheepvaart en Waterwegen en Zeekanaal vormt dat Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken op zijn beurt het Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken.

Over het Departement MOW
Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken ondersteunt de bevoegde minister inhoudelijk bij de beleidsvoering, zowel voor mobiliteit en verkeersveiligheid als voor investering, beheer en exploitatie van de transport- en de haveninfrastructuur.

VSV, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen – 015 44 65 50 – info@vsv.be – www.vsv.be